Let op: deze aanbieding is verlopen en niet meer geldig.

Training BHV

Voor opleiding BHV is er vooraf een e-learning, ook kan deze training als een update (herhaling) worden gevolgd.

Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief NIBHV certificaat, koffie/thee en lunch.

De training vind plaats in Harderwijk op 26-02-2024 van 09:00 - 16:00

Bedrijfs Hulpverlener

In deze arbeidsomstandighedenwet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht.

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen; het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie.

info@skw-opleidingen.nl www.skw-opleidingen.nl

Profiteren van: Training BHV?

Bedrijf : SKW-opleidingen
Contactpersoon : Dhr. S. Wubs
Telefoonnummer : 06-19136931
E-mail adres : info@skw-opleidingen.nl
Geldig tot : 26-2-2024

Reageren op deze aanbieding in Harderwijk