Cursus Enneagram (persoonlijke ontwikkeling)

In deze kennismakingscursus maak je kennis met de mooie en schaduwkanten van de 9 types. Fundamenteel inzicht & handvatten voor jouw groei!

Datum : 16 september 2017
Locatie : Drielandendreef 52e, Harderwijk

Wat jou belemmert jou om meer in je kracht te (durven) staan? Wie ben je in essentie eigenlijk echt? Krijg diepgaand inzicht in jouw patronen van denken, voelen en handelen, die soms effectief zijn, maar vaak ook niet. Door je zelfinzicht én begrip van anderen te vergroten, groeit je persoonlijke effectiviteit “van binnen uit” en zullen je (samenwerkings)relaties met anderen verbeteren.

Na een korte inleiding in persoonlijke ontwikkeling(spsychologie), gaan we in twee- of drietallen aan de slag met de rollen-in-je-leven-oefening en het Kernkwadrant Plus. Met de indicatieve test en je eigen talentkaart, biedt dat houvast om je zelf te helpen herkennen in één van de types. Je maakt kennis met de mooie en schaduwkanten van de 9 types. Informatie wisselen we af met filmpjes, muziek en interactieve deelname.

Na afloop kun je aan de slag met zelfobservatie en je eigen Innerlijk Werkboek met typegerichte (zelf)coachings- en bewustwordingsoefeningen. Met de leeswijzer en aangereikte literatuur kun je je verder verdiepen. Meer info op www.irmgardvandervegt.nl

Meer informatie over Irmgard van der Vegt Advies & Coaching