Training Kinderen in hun kracht - Jij maakt het verschil

De manier waarop we gevormd zijn in onze kindertijd is bepalend voor de rest van ons leven.

Datum : 25 september 2017
Locatie : Drielandendreef 52e, Harderwijk

Hoe geven we onze kinderen een stabiele basis mee voor de rest van hun leven? Wij introduceren een nieuwe benadering, vol eeuwen oude wijsheden!

Werken aan je eigen bewustzijn en groei heeft direct positieve invloed op het welzijn en de talentonwikkeling van je kind. Dit is het belangrijkste deel.

Positief kunnen ontwikkelen heeft alles te maken met emotionele veiligheid kunnen bieden en positieve spiegeling, zodat kinderen vertrouwen leren hebben in zichzelf en anderen. Dat vraagt naast zelfkennis ook begrip voor anderen en inzicht in welk kind wat nodig heeft: 9 typische benaderingen.

Je leert geen truckjes of regeltjes: Door “gewoon” te durven zijn wie je werkelijk bent en het begrijpen van anderen, kunnen jij en je kind veel meer in je talent en kracht staan en makkelijker (harts)verbinding maken met anderen.

Met behulp van het enneagram, het kernkwadrant+, creatieve oefeningen, muziek, filmpjes, leesmateriaal en observatie-opdrachten en uitwisseling van ervaringen bereiken we diepgang, maar is het ook leuk. Meer info vind je op www.irmgardvandervegt.nl

Meer informatie over Irmgard van der Vegt Advies & Coaching